Zebur Hakkında Bilgi

Zebur Hangi dine aittir ve Zebur hangi peygambere indirilmiştir? İnsanlığa indirilmiş olan ve dört büyük kitaptan biri olan Zebur kelimesi anlam itibari ile “parça, yazılı şey ve kitap” gibi anlamlara gelmektedir. Yüce Mevla’mız tarafından Hazreti Davud (a.s) gönderilmiştir. Yüce Allah’u Teala ayeti kerimede şöyle buyurmuştur: “Rabbin göklerde ve yerde olanları en iyi bilendir. And olsun ki; biz Peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud’a da Zebur verdik.”(İsra Suresi, 17/55)

Bu ayeti kerimeden de anlaşıldığı üzere Zebur kitabının Hazreti Davud (a.s.) indirildiği açık bir şekilde biz insanlığa bildirilmektedir. Bu hakikati destekleyici olarak da Hazreti Peygamber Efendimiz bir hadis i şerifinde, Zebur adlı kutsal kitabın ehli kitaba indirildiğini ve onlar tarafından okunduğunu haber vermiştir. (Buhari, Teyemmüm, 6)

Yüce Mevla’mız tarafından Hazreti Davud aracılığı ile İsrail oğullarına doğru yolu göstermek için nazil olan Zebur kitabının gerçek aslı İbranice lisanında yer almaktadır. Eski kaynaklar da belirtildiği üzere Zebur’da yer alan kutsal metin manzum şeklindedir. Zebur’un içeriğinde genellikle Hazreti Davud’un yüce Allah’u tealaya yakarışları bulunmaktadır. Yahudi kavminin, “Tevrat kitabından sonra kitap gelmeyecektir” yolundaki düşüncelerinin Zebur’un Hazreti Davud’a gelmesiyle yanlış olduğu anlaşılmıştır.(Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul 1938, IV, 3081). Buradan da anladığımız üzere Zebur kitabı dört kutsal kitaptan biri olan Tevrat’tan sonra indirilmiştir.

Zebur Hakkında BilgiZebur Hakkında ve Zebur’a İman

Şüphe yok ki kutsal kitaplardan biri olan Zebur Yüce Allah (c.c) tarafından yeryüzüne ve insanlığa indirilmiş kutsal bir kitaptır. Bu açıdan, Allah’tan (c.c) Hazreti Davud’a indirildiği şekliyle Zebur’a inanmak, İslam dinine imanın gereklerinden biridir. Günümüzde Zebur’un bahsettiğimiz orijinal metni mevcut bulunmaktadır. Bu günde yer alan Kitabı Mukaddes içerisinde, Ahdi Atik bölümünde Mezmurlar adı altında yer alan kitap, ne yazık ki insanlar tarafından birçok müdahaleye uğrayarak bozulmuştur. Kutsal Kitap Zebur Hıristiyanlık inancının yayılması sonrasın da Latince diline çevrilmiştir. Günümüz de Yahudiler ve Hıristiyanlar yapmakta oldukları ayinlerde Zebur’u okumaktadırlar. Bilhassa Hıristiyanlar ayinlerinde Zebur’dan seçilmiş bölümler okumayı ihmal etmemektedirler.

Zebur hangi dine mensuptur konusunda tam bir bilgi olmamakla birlikte hem Hıristiyanlar, hem de Yahudiler arsında önem görmüştür. Günümüzde ise Zebur’da yer alan mevcut bilgiler hakkında bir Müslümanın olması gereken tutumunu şöyle ifade edebiliriz. Eğer duyduğumuz veya Zebur da yer alan bilgiler, Kuran ve sahih hadislerdeki bilgilere uyuyor ise kabul edilmeli, aksi halde uymuyor ise reddedilmelidir. Ayeti kerimelerde ve hadislerde bu bilgilerin hiç bahsi geçmiyor ise ve İslam dinini temel prensiplerine ters düşmüyor ise Hazreti Peygamber (s.a.v.) şu hadisinde ki tavsiyesi doğrultusunda hareket edilmelidir:

“Ehl-i Kitabı tasdik de etmeyin, tekzip de (yalanlamayın). “Biz Allah’a ve bize indirilenlere iman ettik” deyin.” (Buhârî, Tefsîr, 13)

Zebur Hakkında Sorular

Soru: Zebur hangi topluluğa indirildi bu konuda bilgi verir misiniz?

Cevap: Değerli ziyaretçimiz, Zebur İsrailoğularına indirilmiştir.

Soru: Zebur hangi dini temsil eder yani Müslüman, Hristiyan gibi o dinin ismi var mı?

Cevap: Değerli ziyaretçimiz, İbrani dilinde olan  Zebur manzum şekildedir ve dört ilahi kitaptan biridir. Tevrat’tan sonra gönderilmiştir ve vaaz, nasihatlar ile Tevrat’ı kuvvetlendirmiştir. Dolayısı ile Zebur daha çok o günkü Tevrat’ı  açıklayan onunla amel etmeye çağıran bir ilahi kitaptır. Özetle, Zebur hangi dine inmiştir sorusuna günümüzde Yahudi dini olarak adlandırılan dini temsil etmektedir demek mümkündür.

Ziyaretçi Yorumları - 39 YORUM
Konuyla İlgili Sorularınızı ve Yorumlarınızı Yazabilirsiniz.
 1. Zeynep diyor ki:

  Kaynakça yazarmısınız

 2. caner diyor ki:

  Zebur kacinci indirilmis kitaptir

  1. islamalimi diyor ki:

   Zebur 2. kitaptır. Hz. Dâvûd’a İbrâni dilinde Zebûr kitabı geldi. Zebûr, ünlü 4 ilâhi kitaptan biri olup, Tevrât’tan sonra gönderilmiştir.

 3. Misafir diyor ki:

  Yorumunuz dikkat ederseniz hep azgın toplumlara peygamber ve kitap indirilmiştir demekki türk toplumu azgın ve günah içinde bir toplum oluşturmamış Allahın varlığını ve kudretini kendi var oluşundan idrak etmiş ve inanmıştır o toplumlar kabullenmeyip ikna olmak için mucize sayılan Allahın peygamber ve kitap göndermesine sebep olmuşlardır kainatı ve kendilerini sahipsiz sanmışlardır doğdukları ve öldükleri halde.demekki diğer toplumlar yaradılışlarının tesadüf olmadığını idrak ediyormuş. Elastibü rabbiküm Kalü bela

 4. hasan diyor ki:

  islamiyetten önce şarap yasak değilmiydi?

  1. islamalimi diyor ki:

   Yahudilikte haram olan şarabı, Hz. İsa aleyhisselamın kaldırdığı ve şarabın Hristiyanlıkta helal olduğu bilinmektedir. Ancak bugünkü İncil metinlerinde şarabın hem helal kılındığına hem de haram olduğuna dair ifadeler vardır. Demek ki, İncil’in aslını değiştirenler, bununla ilgili hükümleri de değiştirmişlerdir.

 5. Ahmet Beysan diyor ki:

  Neden Tevrat israilogullarına özel olarak indirilmiştir. Bu israilogullarının kendilerinin biz Allah katında özel olarak yaratılmış kullarız. Demelerine sebeb olmuyor mu? Allah israilogullarının bazı isteklerini karşılıyor. Bu gün dini kuralları na uyan devlet rejimi İsrail değilmi.

  1. islamalimi diyor ki:

   Kuran ı Kerim nasıl ki sadece Araplara inmediyse Tevratta sadece İsrailoğullarına inmemiştir. Sizin bahsettiğiniz konu onların iddiasından ibarettir.

  2. Fatih diyor ki:

   Allah aşırı derecede sapıtan milletlere uyarı maksadıyla kitaplarını ve suhuflarını göndermiştir ve israil oğullarına 4 büyük kitaptan 3 ü gönderildiği halde hala böyleler. (OrtaAsyadaki atalarımızın inancı gök tanrı idi bizimkiler farkındaymış putla mutla olamayacağının 😂)

   1. Merve diyor ki:

    İsrailoğulları tarihte en sapıtan en inanmayan topluluk olduğu için en çok peygamber onlara inmiştir. Kur-an ı Kerim ise Alemlerin Rabbi olan peygamberimize indirilip tüm insanlara hitap etmektedir

 6. Onur diyor ki:

  4 kitap inmesiyle kuranda geçen biz cümlesinin bir alakası var mıdır. Biz derken neden bahis ediyor yüce kuranda

  1. islamalimi diyor ki:

   Sorunuzu tam olarak anlayamadık ama Kuran ı Kerimde geçen biz ifadesi yüce Mevla’mıza işaret etmektedir.

 7. Kasım Bozkurt diyor ki:

  Zebur hangi dini temsil eder yani müslüman Hristiyan gibi o dinin ismi varmı?

  1. islamalimi diyor ki:

   Sorunuz ve cevabı konunun sorular bölümüne eklenmiştir.

  2. Elif diyor ki:

   değerli kardeşlerim sadece bir kitabımız var oda kuran bilinen El Kitabe Elimizde tuttuğumuz dur.incil kuran tevrat zebur kitabın içindeki hikmetlerdir.açın bakın gerçekleri öğrenmeyi Rabbinizden isteyin o size öğretecek olan

 8. celal-i diyor ki:

  Tevrat Zebur ve incil israiloğullarına kur an i Kerim araplara inmiş. Dünyada başka insan nesline kitap inmemiş. Diğer toplumlar yok mu kabul edilmiş yoksa bu iki topluma sadece inmesi nasıl açıklanabilecek bir durum. Türklere neden kitap bu inmemiş. Allah katında kitap inmeyecek kadar zayıf bir toplummuymuşuk.

  1. islamalimi diyor ki:

   Yüce Mevla’mızın kitaplarının hepsi, bütün insanlığa, sadece her dönem bazı kavimlerden başlamıştır. Bir kitabın bütün insanlığa bir anda inemeyeceğine göre bir yerden başlamalıdır. Örneğin İslam dini Arap toplumundan başlamıştır. Fakat unutmayın ki ilk müslüman olan sahabelerin hepsi arap değildir.Araplar İslamın bütün insanlığa ulaşması için aracı olmuşlardır. Yoksa Kuran Araplara inmiştir demek büyük bir hata hatta günah olacaktır.

 9. Fatma diyor ki:

  Demek istediğim zaten israiloğulları zebur ile bilinçlendirilmişti Allah ın dininin ne olduğu hakkında, onun yasakları hakkında,yapılması gereken şeyler hakkında. Neden tekrar aynı kavme 2.bir kitap indirildi?

  1. islamalimi diyor ki:

   Nedeni zamanla insanları Allah’ın ayetlerini değiştirmeleridir. Bu nedenle Mevla’mız lütfetmiş ve kullarına doğruyu bildirmek için tekrar peygamber ve kitap göndermiştir.

 10. Fatma diyor ki:

  Anladığım kadarıyla zebur da tevrat da israiloğullarına indirilmiş. Zebur, tevrat içerisinde bir bölüm mü? Açıklarsanız memnun kalırım.

  1. islamalimi diyor ki:

   Zebur Tevrat’ın içinden bir bölüm değildir. Ayrı peygamberlere inen iki ayrı büyük kitaptır. Her ikiside israiloğullarına inmiş olsada aslında bütün insanlığa inmiştir ve bir birilerinden ayrı zamanda inmişlerdir

 11. Eda Sönmez diyor ki:

  Hangi topluluğa İndirildi Zebur Acil söyler misiniz?

  1. islamalimi diyor ki:

   Sorunuz ve cevabı konu içerisine eklenmiştir.

Yorum Yap