İslam Dininde Kadın Erkek Eşitliği

Hocam İslam’da Kadın Erkek Eşitliği Var mıdır Bu Konuda Bilgi Verir misiniz?

Cevap: Değerli Ziyaretçimiz, İslâm Dini, kadın-erkek tüm insanların yaratılışta eşit olduğunu bildirerek, kadını, insanlık şeref ve haysiyetine, benliğine ve kişiliğine kavuşturmuştur. Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır:
“Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Sizi, sırf birbirinizle tanışmanız için büyük büyük cemiyetlere, küçük küçük kabilelere ayırdık. Şüphesiz ki, sizin Allah nezdinde en şerefliniz takvaca en ileride olanınızdır.”

“Ey insanlar! Sizi bir tek candan yaratan, ondan da yine onun zevcesini vücuda getiren ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar türeten yaratan Rabbinizden korkun!”  Kura’n-ı Kerim, kadın ile erkek arasında hiçbir şekilde ayırım yapmamakta, ikisine de aynı hak ve sorumlulukları yüklemektedir.

Bununla ilgili olarak ayet-i kerimede: “Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mü’min kadınlar, tâate devam eden erkekler ve tâate devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazı erkekler ve mütevazı kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah’ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya; işte Allah, bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” buyurulur.

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz de:”Şüphe yok ki, kadınlar erkeklerin dengi, benzeri ve tam bir eşidir.” buyurur.

Diğer bir hadis-i şerif de: “Kadın-erkek bütün insanlar, tarak dişleri gibi birbirlerine eşittirler.” buyurulur. Hz. Ömer (r.a.) bir gün Medîne-i Münevvere’de Rasulullah (s.a.v.) Efendimizin minberine çıkıp cemaate hutbe îrâd etmiş, hutbesinde Müslümanlara, evlenirken mehri azaltmalarını söylemişti. Kadın cemaatten uzun boylu bir hanım çıkıp:
“Ey Ömer, bunu söylemeğe hakkın yoktur!”
Demiş ve Kur’ân-ı Kerim’den en-Nisa suresinin 20. ve 21. ayet-i kerimelerini delil göstermişti. Bunun üzerine Halife: “Allah Allah! Kadın, Ömer’le mübahase etmiş ve onu susturmuş!” diyerek sözünü geri almıştı.

Hazreti Ömer (r.a.), halifeliği zamanında kadınlarla istişarede bulunuyor, görüşlerini alıyordu.
Peygamber (s.a.v.) Efendimizin Hz. Aişe (r.anhâ) hakkında:”Dininizin yarısını bu Hümeyra’dan öğreniniz!” buyurması da dikkat çekicidir.
Örneklerden; kadınlar için aklî ve dini yönden herhangi bir eksikliğin söz konusu dahi olmadığı anlaşılmaktadır. Eğer öyle olsaydı, aklî yönden eksik olan bir varlığın, herhangi bir dini sorumluluğunun olmaması gerekirdi. Oysa kadın ve erkek her Müslümanın, Allah’ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmak hususunda aynı derecede mükellef sorumlu oldukları, ayet-i kerimelerde açıkça belirtilmektedir.

Dini sorumluluk yönünden de erkekle kadın arasında eşitlik vardır

Kur’ân-ı Kerim’de: “Mü’min olduğu halde, erkek ve kadından kim bir takım salih amellerde bulunursa, işte bu gibiler cennete girerler ve zerre kadar zulmedilmezler.”
Ayetiyle inanıp da iyi işler işleyen herkesin, erkek olsun kadın olsun, aynı şekilde mükâfata kavuşacakları ve kendilerine en küçük bir haksızlığın yapılmayacağı belirtilmektedir.

Başka bir ayet-i kerimede de: “Erkek ve kadın, mü’min kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel hayat ile yaşatırız. Ve ecirlerini, elbette yapmakta olduklarının en güzeliyle veririz.” buyurulur.
Bu ayet-i kerimede yüce Allah, kadın-erkek ayırımı yapmadan, inanıp salih amel işleyenlere güzel bir hayat yaşatacağını müjdelemektedir.
İslâm dinine göre kadın erkek, birbirlerinin hak yolundaki yardımcısıdır. Birbirlerini Allah yolunda ilerlemeye teşvik ederek, yaratılışlarının gayesi olan dünya ve âhiret mutluluğunu kazanmaya çalışırlar.

Kur’ân-ı Kerim de: “Mü’min erkekler de, mü’min kadınlar da birbirlerinin dostları ve yardımcılarıdır. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah’a ve Rasûlü’ne itaat ederler. İşte bunları, Allah rahmetiyle bağışlayacaktır. Gerçekten Allah, Aziz’dir, Hâkim’dir.” buyurarak kadını hakiki manada insan olma mertebesine ulaştırmıştır.

buy generic viagra online, cheap viagra pills, cialis how it works, buy cialis online, buy cialis online
viagra blue vision dangerous / cialis coupons walmart / can cialis be split / best place to buy cialis online / buy viagra online
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 6 YORUM
 1. Büşra dedi ki:

  Kuranda kadın ile erkeğin eşit olduğu anlatılıyor fakat kadına düşen görevler bence cok daha fazla örneğin kıyafet konusunda kadın daha çok kısıtlanıyor ya da kadınları aşağılamak için sembol birşey var fakat erkeklerde o şekilde değil bu durum ister istemez eşitlik kavramının pekte doğru olmadığını düşündürüyor bu konuda bi fikriniz var mı?

  1. islamalimi dedi ki:

   Şu bir gerçek ki kadınların bedenleri erkeklerden daha kutsaldır ve bu nedenle kadınlar daha iffetli olmalıdırlar. Kadınları aşağılayan nedir anlayamadık. Tesettür kadınlara değer ve önem katmaktan başka hiç bir şey katmamaktadır.

 2. misafir dedi ki:

  eşim her konuda kendini haklı ve üstün görüyor bağırıp çağırıyor küfür ediyor kendini bir şey zannediyor hep kendini haklı sanıyor dinle kesinlikle hiç bir işte bulunmuyor birtek sigara içer o ona yeter.

  1. islamalimi dedi ki:

   Değerli ziyaretçimiz, sabırlı olmanızı tavsiye ediyoruz. İnsanların hatalarını fark etmesi uzun sürebilmektedir. Eşinizin doğruyu görebilmesi için dua edin. İnşaallah hakkınızda hayırlısı olur.

 3. yasin kılıç dedi ki:

  Başka bir köşe yazısında da kadınların her çıktığı yerde eşlerinden izin alması gerektiğini aksi taktirde çok günah olduğunu okumuştum buda bir nevi erkeğin üstünlüğünü vurgulamıyor mu yoksa yazılanlar yanlış mı?

  1. islamalimi dedi ki:

   Burada ki nokta erkeğin üstünlüğün ziyade evin reisi olmasından dolayıdır.

BİR YORUM YAZ